İ.K

İ.K. Politikamız

Dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanlarımızın  performanslarını artırmayı, kurumsal hedefleri bireysel hedeflere indirgemeyi, böylece şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşmayı sağlamaktır.

Çalışanlarımız;
Başarma azmi ile hareket ederek daima daha iyiyi yapmayı hedefler.
Bireysel inisiyatif ve sorumluluk alır.
Hırslıdır, yüksek vasıfta liderlik sergiler.
Doğru, itibarlı, başarılı ve şeffaftır.
Kendini geliştiren, çevresindekileri motive eden, etkin bir lider veya takım oyuncusu kimliğine sahiptir.
Paylaşır, danışır ve özveride bulunur.
Müşteri odaklıdır, müşterileri ile kurduğu açık ve güvene dayalı ilişkilerde sadece bir ürün tedarikçisi olmaktan öte, güvenilir bir danışman olmayı da hedefler.
Çalışma arkadaşları, müşteriler, ve diğer iş ortakları ile şeffaf, uzun süreli, kalıcı ve dürüstlük esasına dayalı ilişkiler yürütür.
Yeniliğe açıktır, kendini sürekli yenilemek için gayret gösterir.