Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri

Teknik Gözetim


BT Süreçleri Analizi ve Tasarımı, BT Yönetişim Sistemi ve Sistem Mimarisi Tasarımı, Bilgi Güvenliği, İş Sürekliliği, Bulut Bilişim Uygulamaları, Doğrulama ve Geçerleme konularında model ve teknolojileri şartlarımıza uyarlama hizmeti.