Bilişim Teknolojileri

Bilişim Teknolojileri

İş Sürekliliği, Kurumsal Mimari Tasarım Danışmanlığı


Kurumların BT vizyonlarının belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması, mevcut durumlarının iyileştirilmesi, devam eden ve planlanan yatırımların tasarımlarının gerçekleştirilmesi, planlamasının yapılması, asıl ihtiyaç olan bütünleşmeyi sağlamak ve yapılan yatırımlardan maksimum faydanın elde edilmesi adına bilgi sistemleri kurumsal mimari danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Çalışma sonunda;
• Detaylı teknik rapor
• Yönetici özeti
• Proje savunması
• Proje planları ve isteğe bağlı olarak ROI çıktısı hazırlanıp, gizlilik esaslarına riayet edilerek ilgilileri ile paylaşılmaktadır.

- Entegrasyon
Mevcut yapıya entegre edilecek teknolojiler ile birlikte Kurum / Firmaya ait oluşumların tekilleştirilmesi, tek çatı altında Uygulama ve BT süreçleri ile birlikte merkezileştirilmesi, ya da ayrıştırılması gibi operasyonlarda danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.

 Entegrasyon projelerinizde en az risk ile;
• Neden?
• Hangi model?
• Nasıl?
• Ne zaman?
• Kazanımları neler?
• Maliyeti nedir?

gibi sorularınıza cevap bulmanızı sağlamakla beraber, tüm IT bileşenlerini bir arada değerlendirip, yapbozu birleştirmekteyiz.

- Konsolidasyon
Sağlık kontrolü, zafiyet analizleri sonrasında bilgi kirliliği çalışması ile birlikte tüm altyapı ve üstyapı bileşenlerinin iyileştirilmesi, konsolide edilerek detaylı teknik çıktılarının hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.

Resmin tamamına bakıp,
• İletişim• Yönetim
• Bakım
• Operasyon
• Servis
• Uygulama
• Ağ, güvenlik, altyapı, veri merkezi, veri tabanları, işletim sistemi, donanımlar vb tüm katmanlar ile birlikte ilinti tablolarını oluşturup, tüm riskleri, zafiyetleri gidererek bilgi sistemlerinizi konsolide ediyor.

- Bilgi Güvenliği (KVKK, ISO27001, Siber Güvenlik)

KVKK uyum ve ISO 27001 sertifikasyon sürecinde akreditasyon firmaları, danışmanlık firmaları ve denetçi firmalardan alacağınız destekler, bu desteklerin zamana yayılması, ayrı maliyetler, projelendirme, kurum içi komitenin oluşturulması vb adımların yönetilmesi yorucu bir süreçtir.

Sağlık kontrolü ve zafiyet analizleri sonrasında Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması sağlanmaktadır.

Sertifika süreci öncesinde danışmanlık faaliyetleri ile ihtiyaç hissedilen ve akreditasyon, denetçi firmalara teslim edilecek tüm çıktılar çözümleri ile birlikte raporlanarak Kurumunuzu denetim sürecine hazırlamaktadır. Ayrıca kapsamın genişletilmesi durumunda Siber Güvenlik danışmanlık hizmeti sürekli olarak verilmektedir.

- FKM ve İş Sürekliliği
FKM, ya da ODM; 2 farklı lokasyonda tanımlanan replikasyondan ibaret değildir. 4 farklı metodoloji ile birlikte 36 adımın uygulanması gerekmektedir. Ayrıca unutulmamalıdır ki; Bilgi sistemlerinin varlık değerinin %25 inden fazla maliyet ile gerçekleştirilen ODM projelerinde bir yerlerde hata yapılmış demektir.

FKM projelerinin gerçeklenmesi, tariflenmesi, sertifikasyon süreci öncesinde raporlanması hizmeti Kurumsal Mimari Danışmanlık modeli ve TOGAF metodolojisi ile verilmektedir.

- Bulut Bilişim
Application Centric ve SDN metodolojileri ile Bulut Bilişim projelerinin modellenmesi, katma değerli servislerin tasarlanması, raporlanması ürün, marka bağımız olarak gerçekleştirilmektedir. Danışmanlık faaliyetleri kapsamında öncelikle iş ve strateji belirlenerek, ardından uygun teknolojiler ile modelleme gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca barındırma hizmetlerini de kapsayan ortak bulut ve özelleştirilmiş bulut mimarileri konusunda danışmanlık desteği vererek, uygun çözüm ve modeller ile projelendirmekteyiz.

Düzenli Sağlık Kontrolü

Siber güvenlik bilgi sistemleri bileşenlerinden yalnızca ağ ve güvenliği kapsamamaktadır. Yine bilinenin aksine yalnızca penetrasyon testelerinin yapılması yeterli olmayacaktır.

Örnek; bir disk sisteminin yarattığı zafiyet ya da geçmişte dış paydaş tarafından gerçekleştirilen hatalı bir konfigürasyon zafiyet konusunda zincir reaksiyona ve sızmalara neden olabilmektedir.

TOGAF metodolojisi bir araç olarak kullanılmaktadır. Kurumunuzu siber güvenlik prensiplerine uygun altyapının oluşturulabilmesi için bilgi sistemlerinde yer alan tüm bileşenleri analiz ederek önleyici, düzeltici faaliyetler ile birlikte ihtiyaç hissettiğiniz kurumsal mimari raporlarını size kısa zamanda sunmaktayız.