Kurumsal

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm yasa ve
yönetmenliklerine uyarak, çevre etkilerini kontrol altına tutarak,
bu etkileri azaltarak; çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve
bu bilinçle gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.